Kök Hücre (Eksozom) Tedavisi

Kök Hücre (Eksozom) Tedavisi

Kök hücreler ve türetilmiş ürünler son zamanlarda pek çok yeni tıbbi tedavi için son derece umut vadedici alternatiflerden biri olarak kabul edilir. Her geçen gün tıbbın daha çok alanında ve daha çok tedavide kök hücreler kullanılmaya başlamıştır. Kök hücreler için en basit şekliyle vücudun hammaddeleri tanımlamasını yapmak mümkündür. Vücudun özel işlevlere sahip diğer tüm hücrelerinin kök hücrelerden üretilmesi sağlanabilir. Vücutta ya da laboratuvar ortamında doğru koşullar altında kök hücrelerin bölünmesi sonucu yavru hücreler olarak adlandırılan daha fazla hücrenin oluşması sağlanabilir.

Bu yavru hücreler beyin hücreleri, kan hücreleri, kalp kası hücreleri ya da kemik hücreleri gibi daha spesifik işlevlere sahip özel hücreler haline gelebilirler. Kök hücreler dışında vücutta bulunan hücrelerden hiçbiri yeni hücre türleri oluşturmayı sağlayacak doğal bir yeteneğe sahip değildir.

Kök hücreler, vücutta özelleşmiş hücre tiplerine dönüşme konusunda eşsiz yeteneklere sahip hücreler olma özelliğine sahiptir. Hastalık nedeniyle hasar gören veya kaybolan hücrelerin ve dokuların değiştirilmesi amacıyla kök hücre kullanımı konusundaki çalışmalar günümüzde giderek artan bir hızla sürdürülmektedir.

İnsan vücudunda pek çok farklı hücre türü bulunur. Kök hücreler vücudun ihtiyaç duyduğu yeni hücreleri sağlama, hasar gören veya kaybolan özel hücrelerin yerini alma görevini yerine getirir. Bunu yapmalarını sağlayan iki özellikleri vardır. Bunlardan ilki yeni hücreler üretme amacıyla tekrar tekrar bölünebilme; diğeri ise bölündükçe vücudu oluşturan diğer hücre türlerine dönüşebilme özelliği olarak sıralanabilir.

 

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök hücre ile cilt gençleştirme son zamanlarda farklı yaş gruplarından pek çok kişi tarafından büyük ilgi gören son derece popüler bir işlemdir. İnsanları en çok etkileyen problemlerin başında cilt sorunları gelir. Erkek ya da kadın fark etmeksizin herkes cildinin genç ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını ister. Cildin erken yaşlanmaması ve ciltteki leke oluşumlarının önlenmesi için çeşitli önlemler alınması mümkündür. 

Kök hücre ile cilt gençleştirme bir yandan cildin daha iyi bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunur diğer yandan ciltteki kusurlara karşı önlem olarak uygulanması da tercih edilebilir. Yaş almayla birlikte ölen cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayan işlem yaşlanma sürecini önemli ölçüde geciktirir. Sadece kadınlar özgü bir tedavi olmayan kök hücre tedavisi aynı zamanda erkekler arasında da popülerdir. Kök hücre tedavisi sonucu uygulama bölgesindeki kök hücrelerin yenilenmesi sonucu ciltteki kırışıklıklar azalmakta ve yeni kırışıklıkların oluşması önemli ölçüde engellenir. Ayrıca yağlı cilt tipine sahip olan kişilerde akne ve sivilce lekelerinin giderilmesi noktasında da kök hücre tedavisi önemli fayda sağlar.

Kök hücre tedavisi cildin genç kalmasını sağlamasına karşın zaman içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak azalan fibroblast hücrelerinin kök hücre laboratuvarlarında yeniden üretilmesi ve cilde geri verilmesi şekliyle uygulanır. Fibroblast hücreleri estetiği bozmayacak şekilde küçük bir biyopsi parçası halinde kulak arkasından alınır. Alınan fibroblast kök hücrelerinin çoğaltılması amacıyla çeşitli işlemler uygulanır. Elde edilen yeni hücreler hücrelerin öldüğü bölgelere enjeksiyon yöntemiyle nakledilmesi sürecin sonraki adımıdır. Bu prosedürün kök hücrelerin üretilmesinden sonra 30 ila 45 günlük aralıklarla 3 kez tekrarlanması gerekir. Uygulama ortalama 1.5 ila 2 saat içinde tamamlanmaktadır.

Kök Hücre Tedavisi Neden Yapılır?

İnsan vücudunda bulunan hücreler, dokular ve organlar kimi zaman hastalık, yaralanma ya da genetik etkenler nedeniyle kaybolabilir ya da kalıcı şekilde hasar görebilir. Kök hücreler  farklı nedenlere bağlı olarak kaybolan ya da hasar gören hücrelerin yerine vücuda nakledilebilecek yeni hücreler üretmenin en etkili yolu olarak tanımlanabilir. Yetişkin kök hücreler günümüzde pek çok farklı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Örneğin kan kök hücreleri, Talasemi gibi bazı kan rahatsızlıkları olan ve tedavi sürecinde kendi kan için kullanılabilir. Deri kök hücreleri ise ciddi düzeyde yanıkları olan kişilerde yeni deri oluşturulması için tercih edilmesi söz konusu olabilir.

Diğer yandan ilerleyen yaşla birikte cilt gençlik ışıltısını kaybetmeye bunun yanı sıra ciltte ince çizgiler, kırışıklıklar ve elastikiyetin kaybolması gibi bazı yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Yapılan klinik araştırmalardan elde edilen verilere göre kök hücre tedavisi cilt kalitesini iyileştirme ve cilt kırışıklıklarını azaltma etkisine sahiptir. 

Bu anti aging tedavisi cildin yenilenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tedavi kapsamında hastadan alınan kök hücreler istenilen bölgeye enjekte edilir. Son derece güvenli bir uygulama olan kök hücre tedavisi kapsamında kök hücreler hastanın kendi vücudundan türetilir. Bu nedenle vücutta hiçbir yan etkiye neden olmaz. Ayrıca gerçekleştirilen diğer kozmetik uygulamalarda dolgu maddeleri zaman içerisinde etkisini kaybederken kök hücre tedavisinin etkinliği giderek artar. 

Kök hücre tedavisi; ciltteki ince ve derin kırışıklıkları gidermek, akne izlerinin neden olduğu çukurları iyileştirmek, kaza ya da yanıktan sonra oluşan hasarlı dokuları iyileştirmek, cilt çatlaklarını tedavi etmek, saç tellerinin kalınlaşmasını sağlamak ve cilde daha genç bir görürüm kazandırmak amacıyla uygulanabilir.

Ciltteki kolajen dokunun oluşumundan sorumlu olan derinin daha genç ve dolgun görünmesini sağlayan kök hücre fibroblast olarak adlandırılır. Kök hücre tedavisinin uygulanmasıyla enjeksiyon yapılan bölgede kollajen ve elastin üretimi tetiklenir. Bunun sonucunda daha canlı, genç ve iyi görünümlü bir cilde sahip olmayı sağlayacak cilt onarım süreci başlatılır.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücre tedavisinin temelini, kişinin kendi vücudundan alınan kök hücrelerin ve dokuların laboratuvar ortamında çoğaltılması prosedürü oluşturmaktadır. Bunun doğal sonucu ise   sağladığı fayda nedeniyle günümüzde kök hücre tedavisinin pek çok farklı hastalığın yanı sıra estetik ve cilt gençleştirme prosedürlerinde de sıklıkla tercih edilmesi olmaktadır. Kök hücre ile hastalıkların tedavi edilmesi prosedüründe hangi sorunun tedavisi için hangi tip hücrenin kullanılabileceği, kullanım protokolü ve elde edilecek başarı oranı kişi özelinde değişiklik gösterebildiği için hasta özelinde planlama ve uygulama yapmaya özen gösterilmelidir.

Günümüzde kök hücre tedavisi genellikle periferik kan, kemik iliği ve kordon kanından alınarak gerçekleştirilir. Kişinin kendisinden alınan kök hücrenin yine kişinin kendisinde bulunan hasarlı bir bölgeye nakledilmesine otolog nakil, hastaya bir başka donörden alınan kök hücrenin nakledilmesi işlemi ise allojenik nakil olarak adlandırılır. Kök hücre tedavisinde kullanılan kök hücrenin kişinin kendisinden alınamadığı ve uygun donör bulunamadığı takdirde yarı uyumlu donörden temin edilen ve kök hücreyle haploidentik nakil olarak isimlendirilen kök hücre tedavisinin uygulanması gündeme gelebilir.

Kök hücrenin fetüsten ve bebek kordon bağından elde edilmesi dışında kendi vücudundan elde edildiği durumlarda bölgeye ve kullanılacağı tedavinin içeriğine göre kök hücrenin alınış şeklinin değişmesi mümkündür. 

Kök hücrenin küçük bir doku parçasının alınmasını sağlayan cerrahi yöntemle, karından az miktarda yağ alınmasını sağlayan liposuction yöntemiyle, kalça kemiğinden ilik alınmasını sağlayan cerrahi yöntemle ya da damardan kan alınması yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Uygun kök hücre bulunduktan sonra hastanın damar yolundan ya da doğrudan hasarlı bölgenin üzerine enjekte edilebilir. Kök hücre tedavisinin başarı oranı; hastalığın türü, dönemi ve yaşanan komplikasyonlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak bazı durumlarda kök hücre tutunmasının gerçekleşmemesi gibi bir risk söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında kök hücre naklinin tekrarlanması gerekliliği doğabilir. 

Kök Hücre Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Etkili bir anti aging tedavisi olan ve doğrudan cilde uygulanan kök hücre tedavisi cildinde istenmeyen gevşeme, kırışıklık, leke, sarkma ve iz bulunan kişilere uygulanabilen ve son derece etkili sonuçlar veren bir yöntemdir. Kişinin kendisinden alınan kök hücreler tedavide kullanılıyor olduğu için herhangi bir alerjik reaksiyonla ya da yan etkiyle karşılaşılması riski söz konusu olmaz.

Kök Hücre Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Bir cildin genç görünmesi; cildi dik tutan, bağ dokuları ve cilt kalitesini sağlayan, kolajen üreten  ve fibroblast denilen hücrelerden oluşan dokularla doğrudan ilişkilidir. Fibroblast hücreleri cildin genç kalmasını sağlasa da zaman içinde azalır. Ancak kök hücre laboratuvarlarında yeniden üretilmesi ve cilde geri verilmesi sonucu cilde yeniden genç bir görünüm kazandırılabilir. Kök hücre tedavisi ile cilt gençleştirme prosedüründe ilk adım ciltten fibroblast hücrelerinin alınmasıdır. Fibroblast kök hücreler kulak arkasından estetiği bozmayacak şekilde alınan küçük bir biyopsi parçasından çoğaltılabilir. Daha sonra hücrelerin öldüğü bölgelere enjeksiyon yöntemiyle yeni hücrelerin nakli gerçekleştirilir. Bu işlemin kök hücreler üretildikten sonra 30 ile 45 gün aralıklı olacak şekilde 3 kez tekrarlanması gerekir.

Üretime gönderilmek üzere doku alınması yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanan bir işlemdir. Sağlık Bakanlığı onaylı kök hücre laboratuvarlarında hücrelerin üremesi için 30 ile 45 güne ihtiyaç duyulur. İlk uygulama parça alındıktan 30 ila 45 gün sonra gerçekleştirilir, diğer 2 uygulamanın arasında ortalama 30 gün olması önerilir. Uygulama süresi 1.5 ila 2 saat arasında değişiklik gösterebilir.

Kök Hücre Tedavisinin Kullanım Alanları Nelerdir?

İnsan vücudunda bulunan hücrelerin sayısı ve kalitesi zaman içinde yaş almaya bağlı olarak azalır. Kök hücre tedavisi kapsamında seçilen en kaliteli hücre tipleri çoğaltılır ve yıpranan bölgenin tedavi edilmesiyle cilt gençleştirme etkisi sağlanır. Kök hücrenin kulak arkasında bulunan Fibroblast kök hücre, yağda bulunan kök hücre, kanda bulunan kök hücre, kıkırdakta bulunan kök hücre ve saçta bulunan kök hücre gibi çeşitleri vardır. Kök hücre tedavisinin günümüzde en çok uygulandığı bölgelerden biri yüz bölgesidir. Kök hücre bakımından zenginleştirilmiş maddeler yüze nakledilerek kırışıklıkları gidermek ve cildin daha gergin ve parlak bir hale gelmesi sağlamak mümkündür. 

Yüze uygulanan kök hücre tedavisi; yaş almaya bağlı olarak elastin ve kolajen azalması sonucu beliren kırışıklıkları, çizgileri ve ciltteki gevşemeleri azaltmak için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda lekeler ve akne izleri kök hücre tedavisi ile giderilebilir. Gıdı, boyun ve dekolte bölgesinde yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen cilt ve deri altı dokusu kaybının yol açtığı sarkmalar, lekeler ve kırışıklıklar tedavi edilebilir. Zaman içinde cilt altı dokusundaki azalma ve derideki gevşeme sonucu elde beliren damarlı görüntünün ve lekelenmelerin giderilmesi için kök hücre tedavisinden yararlanması son dönemlerde sık görülen bir durumdur.

Kök hücreler sahip oldukları özellikler sayesinde enjekte edildikleri bölgeyi onarır. Buna ek olarak akne, sivilce ve skar sonrası oluşan izlerin giderilmesinde etkili bir rol oynar. Yaralanma kaynaklı doku zedelenmelerinde iyileşme sürecini hızlandırmak için kök hücre tedavisinden yararlanmak mümkündür. Kök hücre tedavisi en etkili cilt gençleştirme yöntemlerinden biri olmasının yanı sıra cildi parlatan, hücreleri yenileyen, kolajen üretimini ve cildin elastikiyetini artıran özelliği ile ön plana çıkar.

Çalışma Saatlerimiz

Günler Saatler
Pazartesi 10:00–18:00
Salı 10:00–18:00
Çarşamba 10:00–18:00
Perşembe 10:00–18:00
Cuma 10:00–18:00
Cumartesi 10:00–18:00
Pazar Kapalı

Google Yorumları 

Doktor – Hasta gizliliği sebebiyle yorumlarda isim ve fotoğraf alanları gizlenmiştir. Google haritalar üzerinden yorumların devamını kontrol edebilirsiniz.

 

Çiğdem Han Tosunoğlu
Çiğdem Han Tosunoğlu
2023-11-01
İstanbul’daki en iyi botoks vb. Uygulamaları yaptıracağınız yer. Uzun yıllardır tüm uygulamalardan çok Memnunum.
Lokman Demir
Lokman Demir
2023-10-24
Şafak Hocamı uzun yıllardır tanırım kendisi hem benim hemde ailemde ki her bireyin Doktor’u ve kendisinden şifa aldığımız yada güzelleştiğimiz çok an oldu . Çalışan arkadaşlar Arzu Hanım, Eylem Hanım ve Hatun Hanım her zaman güler yüzlü samimi ve yardımcı olmak adına herşeyi yapıyorlar ☺, her işlem için kendisine çok teşekkür ederz iyiki varsınız Hocamm☺🙏
Seher Ates Dundar
Seher Ates Dundar
2023-10-24
Şafak bey her yaptırdığım işlemde asla aşırıya kaçmaz en doğal şekilde yapar.kendisinin yaptığı tüm işler çok doğal ve güzel teşekkürler.tum ekip muhteşem Arzu hanım da her konuda destek onada teşekkürler.tavsiye ediyorum tüm çevreme ve asla kimseden olumsuz dönüş olmadı 🙂
Filiz Ayaz
Filiz Ayaz
2023-10-24
Her konuda uzman güvenilir ellerdeyim.Neye ihtiyaç duyarsam hic düşünmeden Şafak beyi tercih ediyorum.Arzu hanimin güler yüzü ve ilgisi ayri bir tercih sebebi.Hersey icin teşekkürler.
tuğba tavalı
tuğba tavalı
2023-10-20
Yaptırdığım tüm işlemlerde içim son derece rahat şekilde kendimi bırakıyorum.Gösterdikleri özen ve başarılı işlemler için Şafak Bey’e ve ekibine,her zaman güler yüz ve güzel enerjiyle karşılayan Arzu Hanım’a teşekkür ediyorum.
Özlem Karakuş
Özlem Karakuş
2023-10-20
Merhabalar, bu işlerin acemisi olarak geldiğim kliniğimizden rahatlamış ve mutlu ayrıldım, kibarliginiz-Şafak Beynin ve çalışanlarınizin-kendimi daha iyi hissetmemi sağladınız, teşekkür ediyorum, mezoterapi uygulamanız gerçekten sonuçlarını ilk anda hissettiğim muhteşem çalışma, teşekkürler
Some S
Some S
2023-10-06
Bugün migren botoksu için geldim ve çok memnun kaldım. Doktor bey aşırı sempatik ve ekibi de çok profesyonel ve cana yakın 🙂 Ayriyeten iğne fobiniz varsa doktor beyin hafif ellerinden hissetmiyorsunuz ve doktor beyin her hastasına teker teker ilgilendigine şahit olabilirsiniz. Pişman olmıycanız bir doktor!
Aytül Büyüker
Aytül Büyüker
2023-09-30
Öncelikle Şafak hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yaptırmış olduğum ( gıdı lipoliz, dudak dolgusu,çene dolgu, göz altı mezoterapi ve botox işlemleri anlatarak uygulaması benim için çok önemliydi çünkü nasıl yapıldığını işlem yapılırken anlatması ilk kez yaptırdığım için benim açımdan çok güven vericiydi. Yaptigi işlemlerde doğallık ön planda…..Şafak hocam ve ekibi iyi ki tanışmışım sizinle❤❤❤
hülya özer
hülya özer
2023-09-30
Mesleki bilgisi birikimi, güler yüzü, sihirli ellerinin hafifliğiyle tam ihtiyacımız olanı ve dozunda işlem yapması sebebiyle daimi tercihimiz sevgili Şafak Hocam ve ekibine kocaman teşekkürler 🙏🏼

Gönder & Send
TR: Merhabalar, size nasıl yardımcı olabiliriz?
EN: Hello, How may I help you?